Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka International Protection Appeals Tribunal (Irlanti) on esittänyt 16.5.2019 – R.A.T. ja D.S. v. Minister for Justice and Equality

(asia C-385/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

International Protection Appeals Tribunal

Pääasian asianosaiset

Valittajat: R.A.T. ja D.S.

Vastapuoli: Minister for Justice and Equality

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko olemassa erillisiä direktiivin 2013/33/EU1 15 artiklassa tarkoitettujen ”hakijoiden” ryhmiä?

Millainen käyttäytyminen on direktiivin 2013/33/EU 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu viive, joka johtuu hakijasta?

____________

1 Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU (EUVL 2013 L 180, s. 96).