Language of document :

Az International Protection Appeals Tribunal (Írország) által 2019. május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – R. A. T., D. S. kontra Minister for Justice and Equality

(C-385/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

International Protection Appeals Tribunal

Az alapeljárás felei

Felperes: R. A. T. és D. S.

Alperes: Minister for Justice and Equality

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Különbséget tesz-e a „kérelmezők” különböző kategóriái között a befogadási feltételekről szóló irányelv (átdolgozás)1 15. cikke?

Milyen típusú magatartás minősül a kérelmezőnek tulajdonítható késedelemnek a befogadási feltételekről szóló irányelv (átdolgozás) 15. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában?

____________

1 A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 96. o.).