Language of document :

2019 m. gegužės 16 d. International Protection Appeals Tribunal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje R.A.T., D.S. / Minister for Justice and Equality

(Byla C-385/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

International Protection Appeals Tribunal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: R.A.T. ir D.S.

Atsakovas: Minister for Justice and Equality

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Priėmimo sąlygų direktyvos (nauja redakcija)1 15 straipsnyje yra numatytos skirtingos „prašytojo“ kategorijos?

2.    Kokio pobūdžio elgesys būtų laikomas delsimu dėl prašytojo kaltės, kaip tai suprantama pagal Priėmimo sąlygų direktyvos (nauja redakcija) 15 straipsnio 1 dalį?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013, p. 96).