Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. maijā iesniedza International Protection Appeals Tribunal (Īrija) – R.A.T., D.S./Minister for Justice and Equality

(Lieta C-385/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

International Protection Appeals Tribunal

Pamatlietas puses

Prasītāji: R.A.T., D.S.

Atbildētājs: Minister for Justice and Equality

Prejudiciālie jautājumi

Vai Uzņemšanas nosacījumu direktīvas (pārstrādāta redakcija) 1 15. pantā ir paredzētas atsevišķas “pieteikuma iesniedzēja” kategorijas?

Kāda veida rīcība ir uzskatāma par novēlošanos pieteikuma iesniedzēja vainas dēļ Uzņemšanas nosacījumu direktīvas (pārstrādāta redakcija) 15. panta 1. punkta izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (OV 2013, 180., 96. lpp.).