Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de International Protection Appeals Tribunal (Irlanda) la 16 mai 2019 – R.A.T. şi D.S./Minister for Justice and Equality

(Cauza C-385/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

International Protection Appeals Tribunal

Părțile din procedura principală

Reclamanți: R.A.T. și D.S.

Pârât: Minister for Justice and Equality

Întrebările preliminare

Articolul 15 din Directiva 2013/33/UE1 are în vedere categorii distincte de „solicitanți”?

Ce tip de comportamente conduc la o întârziere care poate fi atribuită solicitantului în sensul articolului 15 alineatul (1) din Directiva 2013/33/UE?

____________

1 Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO 2013, L 180, p. 96).