Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo International Protection Appeals Tribunal (Irska) 16. maja 2019 – R.A.T., D.S./Minister for Justice and Equality

(Zadeva C-385/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

International Protection Appeals Tribunal

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Ga. R.A.T. in g. D.S.

Nasprotna stranka: Minister for Justice and Equality

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali obstajajo ločene kategorije „prosilca“, ki ga predvideva člen 15 Direktive 2013/33/EU1 ?

Katera vrsta ravnanj pomeni zamudo, ki jo je mogoče pripisati prosilcu v smislu člena 15(1) Direktive 2013/33?

____________

1 Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (UL 2013, L 180, str. 96).