Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. travnja 2019. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Staatssecretaris van Financiën protiv X

(predmet C-331/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Staatssecretaris van Financiën

Tuženik: X

Prethodna pitanja

Treba li pojam „hrana za ljudsku potrošnju” iz Priloga III. točke 1. Direktive o PDV-u 2006.1 tumačiti na način da se njime u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 178/20022 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane obuhvaća svaka tvar ili proizvod, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je prehrani ljudi ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati?

U slučaju niječnog odgovora: kako treba pobliže odrediti pojam u tom slučaju?

Ako se jela i pića ne mogu smatrati hranom za ljudsku potrošnju: na temelju kojih kriterija u tom slučaju valja ispitati trebaju li se takvi proizvodi smatrati proizvodima koji se obično koriste kao dodatak hrani ili kao zamjena za hranu?

____________

1     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)

2     Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL 2002., L 31, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 7., str. 91.)