Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra X

(C-331/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Staatssecretaris van Financiën

Alperes: X

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2006. évi héairányelv1 III. mellékletének 1. pontjában szereplő „emberi fogyasztásra szolgáló élelmiszerek” fogalmát, hogy az az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 2. cikke alapján minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el?

Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén: ez esetben hogyan kell pontosítani a fogalmat?

Ha az ételek vagy italok nem tekinthetők emberi fogyasztásra szolgáló élelmiszereknek: ez esetben milyen szempontok alapján kell megvizsgálni, hogy az ilyen termékek általában élelmiszer kiegészítésére vagy helyettesítésére szolgáló termékeknek tekinthetők-e?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).

2 Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2002. L 31., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet. 463. o.; helyesbítések: HL 2014. L 327., 9. o.; HL 2016. L 11., 19. o.).