Language of document :

Žalba koju je 6. lipnja 2019. podnio Pometon SpA protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 28. ožujka 2019. u predmetu T-433/16, Pometon protiv Komisije

(predmet C-440/19 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Pometon SpA (zastupnici: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

primarno, ukine pobijanu presudu u dijelu u kojem su njome odbijeni tužbeni razlozi za ukidanje pobijane odluke u cijelosti i posljedično ukine pobijanu odluku;

podredno:

ukine pobijanu presudu u dijelu u kojem je Opći sud pogrešno isključio prekid navodnog sudjelovanja Pometona u spornom sporazumu u razdoblju od 18. studenoga 2005. do 20. ožujka 2007. i, posljedično, smanji, u okviru svoje neograničene nadležnosti, novčanu kaznu izrečenu Pometonu;

smanji u svakom slučaju, u okviru svoje neograničene nadležnosti, novčanu kaznu izrečenu Pometonu zbog toga što je Opći sud povrijedio načelo jednakog postupanja;

u svakom slučaju, naloži Komisiji snošenje troškova postupka i svih drugih troškova i pristojbi koje je tužitelj imao u vezi s ovim postupkom i u postupku pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu žalbi, žalitelj navodi 4 razloga.

1. Prvi razlog: Opći sud je pogrešno primijenio temeljna načela na kojima počiva poredak Europske unije, odnosno načelo pretpostavke nedužnosti i načelo nepristranosti postupka, propustivši sankcionirati Komisijinu povredu tih temeljnih načela.

2. Drugi razlog: Opći sud je povrijedio načela o teretu dokaza i propustio primijeniti načelo pretpostavke nedužnosti kada je potvrdio zaključke Komisije prema kojima je Pometon sudjelovao u navodnom sporazumu; osim toga je pružio proturječno i nedostatno obrazloženje u tom smislu.

Opći sud donosi zaključak o krivnji tužitelja na temelju pretpostavki i „vjerojatnosti”, navodeći, osim toga, na apsolutno općenit način dokumente na kojima bi se temeljile takve pretpostavke.

3. Treći razlog: Opći sud je pogrešno primijenio načela o teretu dokazivanja i propustio primijeniti načelo pretpostavke nedužnosti kada je utvrdio da je Komisija u pravno dovoljnoj mjeri dokazala da Pometon nije prekinuo svoje sudjelovanje u povredi u razdoblju od otprilike šesnaest mjeseci, od 18. studenoga 2005. do 20. ožujka 2007., iako za to razdoblje nije raspolagao dokazima o tajnim kontaktima; usto je pružio proturječno i nedostatno obrazloženje.

4. Četvrti razlog: Opći sud je povrijedio načelo jednakog postupanja prilikom određivanja iznosa kazne izrečene Pometonu i pružio proturječno i nedostatno obrazloženje o tome. Nadalje, Opći sud je ponovno odredio iznos sankcije izrečene žalitelju time što je utvrdio postotak smanjenja osnovnog iznosa sankcije koji nije u skladu s postocima smanjenja koje je Komisija odobrila strankama u postupku i nije pružio objektivno obrazloženje za takvo postupanje.

____________