Language of document :

A Törvényszék (harmadik kibővített tanács) T-433/16. sz., Pometon kontra Bizottság ügyben 2019. március 28-án hozott ítélete ellen a Pometon Spa által 2019. június 6-án benyújtott fellebbezés

(C-440/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Pometon Spa (képviselők: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

elsődlegesen helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet abban a részében, amelyben az elutasítja a megtámadott határozat teljes egészének megsemmisítésére irányuló jogalapokat, következésképpen semmisítse meg a megtámadott határozatot;

másodlagosan:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet abban a részében, amelyben a Törvényszék jogellenesen kizárta a Pometonnak a kartellben való feltételezett részvételének megszakadását a 2005. november 18. és 2007. március 20. közötti időszakban, következésképpen az érdemben kiterjesztett hatásköre keretében mérsékelje a Pometonra kiszabott pénzbírságot,

mindenesetre az érdemben kiterjesztett hatásköre keretében mérsékelje a Pometonra kiszabott pénzbírságot, mivel a Törvényszék megsértette az egyenlő bánásmód elvét;

mindenesetre a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek, valamint a fellebbező részéről a jelen és a Törvényszék előtti eljárásban felmerült valamennyi egyéb költség és díj viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező négy jogalapra hivatkozik.

1. Első jogalap: A Törvényszék tévesen alkalmazta az Európai Unió jogrendjének alapját képező elveket, vagyis az ártatlanság vélelmének elvét és az ítélkezés pártatlanságának elvét, mivel nem kifogásolta ezen elveknek a Bizottság általi megsértését.

2. Második jogalap: A Törvényszék megsértette az elveket a bizonyítási terhet illetően, és nem alkalmazta az ártatlanság vélelmének elvét, amikor helyben hagyta a Bizottság azon következtetéseit, miszerint a Pometon részt vett a feltételezett kartellben; emellett ellentmondásos és/vagy elégtelen indokolást szolgáltatott e tekintetben.

A Törvényszék a fellebbező vétkességét feltételezések és „valószínűsítések” alapján állapítja meg, és egyébiránt teljesen általános módon jelöli meg azokat a dokumentumokat, amelyen e vélelmek alapulnak.

3. Harmadik jogalap: A Törvényszék tévesen alkalmazta a bizonyítási teherrel kapcsolatos elveket, és nem alkalmazta az ártatlanság vélelmének elvét, amikor megállapította, hogy a Bizottság jogilag kellőképpen bizonyította, hogy a Pometon nem szakította meg a 2005. november 18. és 2007. március 20. közötti mintegy hathónapos időszakban a jogsértésben való részvételét, még akkor sem, ha ezen időszak tekintetében nem rendelkezett összehangolt magatartásra utaló bizonyítékokkal; ezenfelül e tekintetben ellentmondásos és/vagy elégtelen indokolással szolgált.

4. Negyedik jogalap: A Törvényszék megsértette az egyenlő bánásmód elvét a Pometonra kiszabott pénzbírság összegének rögzítése során, és ellentmondásos és/vagy elégtelen indokolást szolgáltatott e tekintetben. Különösen azért, mert a Törvényszék úgy határozta meg újból a fellebbezőre kiszabott pénzbírság összegét, a szankció alapösszegének olyan százalékos csökkentését meghatározva, amely nem koherens a Bizottság által a settling parties során biztosított százalékos csökkentésekkel, és e bánásmód tekintetében nem szolgált igazolással.

____________