Language of document :

2019 m. birželio 6 d. Pometon SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 28 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-433/16 Pometon / Komisija

(Byla C-440/19 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Pometon SpA, atstovaujama advokatų E. Fabrizi, V. Veneziano ir A. Molinaro

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

pagrindinis reikalavimas: panaikinti skundžiamą sprendimą tiek, kiek jame buvo atmesti ieškinio pagrindai, skirti pagrįsti viso ginčijamo sprendimo panaikinimą, ir todėl panaikinti ginčijamą sprendimą;

nepatenkinus pagrindinio reikalavimo:

panaikinti skundžiamą sprendimą tiek, kiek Bendrasis Teismas nepagrįstai nepripažino, kad laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio 18 d. iki 2007 m. kovo 20 d. Pometon dalyvavimas aptariamame kartelyje buvo nutrūkęs, ir todėl, naudojantis neribota jurisdikcija, sumažinti bendrovei Pometon skirtą baudą;

bet kuriuo atveju, naudojantis neribota jurisdikcija, sumažinti bendrovei Pometon skirtą baudą dėl to, kad Bendrasis Teismas pažeidė vienodo požiūrio principą;

bet kuriuo atveju priteisti iš Komisijos visas apeliantės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šioje instancijoje ir Bendrajame Teisme vykusiame procese.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.    Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai taikė pagrindinius principus, kuriais grindžiama Europos Sąjungos teisės sistema, taip pat nekaltumo prezumpcijos principą ir procesinio nešališkumo principą, nes nekonstatavo, kad Komisija pažeidė šiuos pagrindinius principus.

2.    Antrasis pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė principus įrodinėjimo naštos srityje ir netaikė nekaltumo prezumpcijos principo, kai patvirtino Komisijos išvadas, kad Pometon dalyvavo tariamame kartelyje; be to, šiuo klausimu pateikė prieštaringus ir (arba) nepakankamus motyvus.

Bendrasis Teismas dėl apeliantės kaltumo nusprendė remdamasis prielaidomis ir „tikėtinomis aplinkybėmis“, be to, visiškai bendrai nurodė dokumentus, kuriais tokios prielaidos grindžiamos.

3.    Trečiasis pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai taikė principus įrodinėjimo naštos srityje ir netaikė nekaltumo prezumpcijos principo, kai pripažino, kad Komisija teisiniu požiūriu pakankamai įrodė, jog Pometon nebuvo nutraukusi dalyvavimo darant pažeidimą maždaug šešių mėnesių laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio 18 d. iki 2007 m. kovo 20 d., net jeigu neturėjo įrodymų apie slaptus ryšius tuo laikotarpiu; be to, šiuo klausimu pateikė prieštaringus ir (arba) nepakankamus motyvus.

4.    Ketvirtasis pagrindas: nustatydamas bendrovei Pometon skiriamos baudos dydį, Bendrasis Teismas pažeidė vienodo požiūrio principą ir šiuo klausimu pateikė prieštaringus ir (arba) nepakankamus motyvus. Konkrečiai kalbant, Bendrasis Teismas iš naujo nustatė apeliantei skiriamos baudos dydį ir nurodė bazinio baudos dydžio sumažinimo procentą, kuris neatitinka kitoms šalims Komisijos taikytų sumažinimo procentų, ir nepateikė objektyvaus tokio požiūrio pateisinimo.

____________