Language of document :

Recurs introdus la 6 iunie 2019 de Pometon SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 28 martie 2019 în cauza T-433/16, Pometon/Comisia

(Cauza C-440/19 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurentă: Pometon SpA (reprezentanți: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

în principal, anularea hotărârii atacate întrucât prin aceasta s-au respins motivele acțiunii privind anularea deciziei atacate în totalitate și, în consecință, anularea deciziei atacate;

în subsidiar:

anularea hotărârii atacate, în care Tribunalul a exclus în mod injust întreruperea pretinsei participări a Pometon la înțelegerea în litigiu în perioada 18 noiembrie 2005 - 20 martie 2007 și, prin urmare, reducerea, în exercitarea competenței sale de fond, a sancțiunii pecuniare impuse în sarcina Pometon;

reducerea, în orice caz, în exercitarea competenței sale de fond, a sancțiunii pecuniare impuse în sarcina Pometon, pentru motivul că Tribunalul a încălcat principiul egalității de tratament;

în orice caz, obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în prezenta procedură și în procedura desfășurată la Tribunal.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă patru motive.

Primul motiv: Tribunalul a aplicat în mod eronat principiile fundamentale care stau la baza ordinii juridice a Uniunii Europene, și anume principiul prezumției de nevinovăție și principiul imparțialității procedurii, prin faptul că nu a constatat încălcarea de către Comisie a principiilor fundamentale menționate.

Al doilea motiv: Tribunalul a încălcat principiile în materie de sarcină a probei și nu a aplicat principiul prezumției de nevinovăție prin faptul că a confirmat concluziile Comisiei potrivit cărora Pometon ar fi participat la presupusa înțelegere; acesta ar fi formulat în plus o motivare contradictorie sau insuficientă în această privință.

Tribunalul a statuat în sensul culpabilității recurentei pe baza unor supoziții și a unor „plauzibilități”, referindu-se, pe de altă parte, în mod generic la documentele pe care s-au bazat astfel de prezumții.

Al treilea motiv: Tribunalul a aplicat în mod eronat principiile în materie de sarcină a probei și nu a aplicat principiul prezumției de nevinovăție, declarând că Comisia a demonstrat corespunzător cerințelor legale faptul că Pometon nu a întrerupt participarea sa la încălcare în perioada de aproximativ 16 luni cuprinsă între 18 noiembrie 2005 și 20 martie 2007, chiar dacă nu dispunea de dovezi privind existența unor practici coluzorii în această perioadă; de asemenea, a formulat o motivare contradictorie sau insuficientă în această privință.

Al patrulea motiv: Tribunalul a încălcat principiul egalității de tratament prin stabilirea cuantumului amenzii aplicate Pometon și a formulat o motivare contradictorie sau insuficientă în acest sens. Mai exact, Tribunalul a modificat cuantumul sancțiunii impuse recurentei aplicând un procent de reducere a cuantumului de bază al sancțiunii care nu este coerent cu procentele de reducere aplicate de Comisie celorlalte părți și nu a oferit nicio justificare obiectivă pentru un astfel de tratament.

____________