Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2018 FCA US LLC proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 18. října 2018 ve věci T-109/17, FCA US v. EUIPO – Busbridge

(Věc C-795/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: FCA US LLC (zástupce: C. Morcom QC)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 20. června 2019 Soudní dvůr (sedmý senát) rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.

____________