Language of document :

2018 m. gruodžio 18 d. FCA US LLC pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-795/18 FCA US / EUIPO – Busbridge

(Byla C-795/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: FCA US LLC, atstovaujama QC C. Morcom

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

2019 m. birželio 20 d. nutartimi Teisingumo Teismas (septintoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą kaip nepriimtiną.

____________