Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 18 december 2018 door FCA US LLC tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 18 oktober 2018 in zaak T-109/17, FCA US/EUIPO - Busbridge

(Zaak C-795/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: FCA US LLC (vertegenwoordiger: C. Morcom QC)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 20 juni 2019 heeft het Hof van Justitie (Zevende kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________