Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 30. dubna 2019 – MH Müller Handels GmbH v. MJ

(Věc C-341/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesarbeitsgericht

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: MH Müller Handels GmbH

Odpůrkyně: MJ

Předběžné otázky

Může být zjištěné nepřímo rozdílné v zacházení na základě náboženského vyznání ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/78/ES1 založený na interním pravidle soukromého podniku přiměřené pouze tehdy, pokud je podle tohoto pravidla zakázáno nošení veškerých viditelných, a nikoli jen nápadných rozměrných symbolů náboženského, politického a jiného světonázorového přesvědčení?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

a)    Musí být čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/78/ES vykládán v tom smyslu, že v rámci posuzovaní, zda je zjištěné nepřímo rozdílné zacházení na základě náboženského vyznání založené na interním pravidle soukromého podniku, které zakazuje nošení nápadných rozměrných symbolů náboženského, politického a jiného světonázorového přesvědčení, přiměřené, lze zohlednit práva vyplývající z článku 10 Listiny základních svobod Evropské unie a z článku 9 EÚLP?

b)    Musí být čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/78/ES vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní pravidla, která mají ústavní právní sílu a která chrání svobodu náboženského vyznání, mohou být v rámci posuzování, zda je zjištěné nepřímo rozdílné zacházení na základě náboženského vyznání založené na interním pravidle soukromého podniku, které zakazuje nošení nápadných rozměrných symbolů náboženského, politického a jiného světonázorového přesvědčení, přiměřené, zohledněna jako příznivější ustanovení ve smyslu čl. 8 odst. 1 směrnice 2000/78/ES?

V případě záporné odpovědi na otázky 2a) a 2b):

Musí vnitrostátní pravidla, která mají ústavní právní sílu a chrání svobodu náboženského vyznání, zůstat v rámci posuzování pokynu založeného na interním pravidle soukromého podniku, které zakazuje nošení nápadných rozměrných symbolů náboženského, politického a jiného světonázorového přesvědčení, na základě primárního unijního práva nepoužita, ačkoli primární unijní právo, jako například článek 16 Listiny základních práv Evropské unie, uznává vnitrostátní zákony a zvyklosti?

____________

1 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. 2000, L 303, s. 16).