Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesarbeitsgericht (Γερμανία) στις 30 Απριλίου 2019 – MH Müller Handels GmbH κατά MJ

(Υπόθεση C-341/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesarbeitsgericht

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εναγομένη, εκκαλούσα και αναιρεσείουσα: MH Müller Handels GmbH

Ενάγουσα, εφεσίβλητη και αναιρεσίβλητη: MJ

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Μπορεί διαπιστωμένη έμμεση διαφορετική μεταχείριση λόγω θρησκείας κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ1 , βάσει εσωτερικού κανόνα ιδιωτικής επιχειρήσεως, τότε μόνον να θεωρείται πρόσφορη, όταν σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν δεν απαγορεύεται μόνον η χρήση ευδιάκριτων ευμεγέθων συμβόλων θρησκευτικών, πολιτικών και λοιπών φιλοσοφικών πεποιθήσεων, αλλά οποιωνδήποτε εμφανών συμβόλων;

2)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

α)    Έχει το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, την έννοια ότι κατά την εξέταση της προσφορότητας διαπιστωμένης έμμεσης διαφορετικής μεταχειρίσεως λόγω θρησκείας βάσει εσωτερικού κανόνα ιδιωτικής επιχειρήσεως, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση ευδιάκριτων ευμεγέθων συμβόλων θρησκευτικών, πολιτικών και λοιπών φιλοσοφικών πεποιθήσεων, επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 9 της ΕΣΔΑ;

β)    Έχει το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, την έννοια ότι κατά την εξέταση της προσφορότητας διαπιστωμένης έμμεσης διαφορετικής μεταχειρίσεως λόγω θρησκείας βάσει εσωτερικού κανόνα ιδιωτικής επιχειρήσεως, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση ευδιάκριτων ευμεγέθων συμβόλων θρησκευτικών, πολιτικών και λοιπών φιλοσοφικών πεποιθήσεων, επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη ως ευνοϊκότερες διατάξεις κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ εθνικές συνταγματικές ρυθμίσεις που προστατεύουν τη θρησκευτική ελευθερία;

3)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στα ερωτήματα 2α) και 2β):

Πρέπει κατά την εξέταση οδηγίας βάσει εσωτερικού κανόνα ιδιωτικής επιχειρήσεως, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση ευδιάκριτων ευμεγέθων συμβόλων θρησκευτικών, πολιτικών και λοιπών φιλοσοφικών πεποιθήσεων, να παραμένουν ανεφάρμοστες λόγω του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης εθνικές συνταγματικές ρυθμίσεις που προστατεύουν τη θρησκευτική ελευθερία, ακόμη και όταν το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης, όπως για παράδειγμα το άρθρο 16 του Χάρτη, αναγνωρίζει τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές;

____________

1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ 2000, L 303, σ. 16).