Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 16. aprillil 2019 – EUflight.de GmbH versus Eurowings GmbH

(kohtuasi C-345/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: EUflight.de GmbH

Kostja: Eurowings GmbH

Eelotsuse küsimused

Kas määruse (EÜ) nr 261/20041 artikleid 4, 5, 6 ja 7 tuleb tõlgendada nii, et reisijatele, kes toimetatakse broneeritud lennuga lõppsihtkohta rohkem kui üks tund enne kavandatud väljumisaega, makstakse hüvitist, kohaldades analoogia alusel määruse artiklit 7?

Kas kõnealust hüvitist võib vastavalt artikli 7 lõikele 2 olenevalt lennu pikkusest vähendada, kui saabumisaeg on varasem viidatud sättes nimetatud hilinemise aegadest ja koguni varasem kavandatud saabumisajast?

Kas hüvitise vähendamise võimalus on välistatud, kui väljumisaeg on kavandatud väljumisajast nii palju varasem, nagu on ette nähtud artikli 7 lõikes 2 hilinemiste suhtes kehtestatud ajapiiriga (seega rohkem kui kaks, kolm või neli tundi)?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).