Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. travnja 2019. uputio Amtsgericht Düsseldorf (Njemačka) - EUflight.de GmbH protiv Eurowings GmbH

(predmet C-345/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EUflight.de GmbH

Tuženik: Eurowings GmbH

Prethodna pitanja

Treba li odredbe iz članaka 4., 5., 6. i 7. Uredbe 261/20041 tumačiti na način da putnici, koji se rezerviranim letom do konačnog odredišta prevezu više od jednog sata prije planiranog polijetanja, odgovarajućom primjenom članka 7. te uredbe primaju odštetu?

Može li se odšteta smanjiti u skladu s člankom 7. stavkom 2. te uredbe ovisno o udaljenosti leta ako je vrijeme dolaska prije tamo navedenih kašnjenja dolaska, čak i prije dolaska predviđenog redom letenja?    

Je li mogućnost smanjenja isključena ako je vrijeme polijetanja toliko prije vremena polijetanja predviđenog redom letenja koliko je predviđeno graničnim vrijednostima za kašnjenja u članku 7. stavku 2. (to jest više od dva, tri ili četiri sata)?

____________

1 Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)