Language of document :

Az Amtsgerichts Düsseldorf (Németország) által 2019. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EUflight.de GmbH kontra Eurowings GmbH

(C-345/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgerichts Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: EUflight.de GmbH

Alperes: Eurowings GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet1 4., 5., 6. és 7. cikkét, hogy azok az utasok, akiket az általuk lefoglalt járattal a tervezett indulási időpontnál egy órával korábban a végső célállomásra szállítanak, a rendelet 7. cikkének megfelelő alkalmazásával kártalanításra jogosultak?

Csökkenthető-e a 261/2004 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint a kártalanítás összege a repülési távolság alapján, amennyiben az érkezési idő az ott megjelölt késések időtartamával egyezően, azonban éppen annyival a menetrend szerinti érkezés időpontja előtti?

Kizárt-e a csökkentés lehetősége, amennyiben az indulási idő annyival korábbi a menetrend szerinti indulási időhöz képest, mint amelyet a 261/2004 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése a késések határaként határoz meg (vagyis több mint kettő, három vagy négy óra)?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)