Language of document :

2019 m. balandžio 16 d. Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH

(Byla C-345/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: EUflight.de GmbH

Atsakovė: Eurowings GmbH

Prejudiciniai klausimai

Ar taisyklės, nustatytos EB reglamento Nr. 261/[20]041 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose, turi būti aiškinamos taip, kad keleiviams, išvykstantiems užsakytu skrydžiu į galutinę paskirties vietą daugiau nei vieną valandą anksčiau tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko, mutatis mutandis taikoma reglamento 7 straipsnyje nustatyta teisė į kompensaciją?

Ar kompensacija gali būti sumažinta pagal 7 straipsnio 2 dalį atsižvelgiant į skrydžio atstumą, jei atvykstama iki joje nurodyto vėlavimo atvykti, net anksčiau tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko?

Ar sumažinimas negalimas, jeigu išvykimo laikas paankstinamas tokia pačia laiko trukme, likusia iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko, kuri atitinka 7 straipsnio 2 dalyje numatytas atidėjimo ribas (t. y. daugiau nei dvi, tris ar keturias valandas)?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).