Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 16 april 2019 – EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH

(Zaak C-345/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Düsseldorf

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: EUflight.de GmbH

Verwerende partij: Eurowings GmbH

Prejudiciële vragen

Moeten de regelingen in de artikelen 4, 5, 6 en 7 van verordening (EG) nr. 261/20041 aldus worden uitgelegd dat passagiers die meer dan één uur voor de geplande vertrektijd met de geboekte vlucht naar hun eindbestemming worden vervoerd met overeenkomstige toepassing van artikel 7 van deze verordening compensatie ontvangen?

Kan deze compensatie overeenkomstig artikel 7, lid 2, van die verordening afhankelijk van de vluchtafstand worden verlaagd wanneer de aankomsttijd vóór de daarin genoemde vertraging bij aankomst of zelfs vóór de geplande aankomst ligt?

Is de mogelijkheid tot verlaging uitgesloten wanneer de vertrektijd van de vlucht ten opzichte van de geplande vertrektijd is vervroegd in dezelfde mate als de grenzen voor vertragingen die zijn bepaald in artikel 7, lid 2, van de verordening (dus meer dan twee, drie of vier uur)?

____________

1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1).