Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Düsseldorf (Germania) la 16 aprilie 2019 – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Cauza C-345/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: EUflight.de GmbH

Pârâtă: Eurowings GmbH

Întrebările preliminare

Articolele 4, 5, 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 trebuie interpretate în sensul că pasagerii transportați cu zborul rezervat spre destinația finală cu mai mult de o oră mai devreme decât ora de plecare prevăzută inițial au dreptul la plata unei compensații în temeiul aplicării prin analogie a articolului 7 din acest regulament?

Această compensație poate fi redusă în temeiul articolului 7 alineatul (2) din regulamentul menționat în funcție de distanța de zbor, dacă ora de sosire este anterioară întârzierilor la sosire prevăzute de această dispoziție sau chiar anterioară orei de sosire prevăzute inițial?

Posibilitatea reducerii compensației este exclusă dacă diferența dintre ora de plecare a zborului și ora de plecare inițial prevăzută depășește limitele stabilite la articolul 7 alineatul (2) pentru întârzieri (cu alte cuvinte, mai mult de două, de trei sau de patru ore)?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).