Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Düsseldorf (Nemčija) 16. aprila 2019 – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Zadeva C-345/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EUflight.de GmbH

Tožena stranka: Eurowings GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba določbe iz členov 4, 5, 6 in 7 Uredbe (ES) št. 261/20041 razlagati tako, da potniki, ki z rezerviranim letom proti končnemu namembnemu kraju odletijo več kot uro pred načrtovanim odhodom, po analogni uporabi člena 7 te uredbe prejmejo odškodnino?

Ali se lahko ta odškodnina v skladu s členom 7(2) zniža glede na oddaljenost leta, če prispejo pred tam navedenimi zamudami prihoda, pravzaprav celo pred načrtovanim prihodom?

Ali je možnost znižanja izključena, če je čas odhoda toliko pred načrtovanim časom odhoda, kolikor je meja za zamude iz člena 7(2) (torej več kot dve, tri ali štiri ure)?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, str. 1).