Language of document :

Жалба, подадена на 21 декември 2018 г. от OY срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 16 октомври 2018 г. по дело T-605/16, OY/Комисия

(Дело C-816/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: OY (представители: S. Rodrigues и N. Flandin, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 12 юни 2019 г. Съдът (осми състав) постанови, че жалбата е недопустима.

____________