Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2018 OY proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. října 2018 ve věci T-605/16, OY v. Komise

(Věc C-816/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: OY (zástupci: S. Rodrigues a N. Flandin, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Usnesením ze dne 12. června 2019 Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.

____________