Language of document :

Appel iværksat den 21. december 2018 af OY til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 16. oktober 2018 i sag T-605/16, OY mod Kommissionen

(Sag C-816/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: OY (ved avocats S. Rodrigues og N. Flandin)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Ved kendelse af 12. juni 2019 har Domstolen (Ottende Afdeling) afvist appellen.

____________