Language of document :

OY 21. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-605/16: OY versus komisjon

(kohtuasi C-816/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: OY (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja N. Flandin)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Kohus (kaheksas koda) tunnistas 12. juuni 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________