Language of document :

Valitus, jonka OY on tehnyt 21.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-606/16, OY v. komissio, 16.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-816/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: OY (edustajat: S. Rodrigues ja N. Flandin, avocats)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on 12.6.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen.

____________