Language of document :

Žalba koju je 21. prosinca 2018. podnio OY protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 16. listopada 2018. u predmetu T-605/16, OY protiv Komisije

(predmet C-816/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: OY (zastupnici: S. Rodrigues i N. Flandin, avocats)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalba je rješenjem Suda (osmo vijeće) od 12. lipnja 2019. proglašena nedopuštenom.

____________