Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. decembrī OY iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 16. oktobra spriedumu lietā T-605/16 OY/Komisija

(Lieta C-816/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: OY (pārstāvis: S. Rodrigues un N. Flandin, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Ar 2019. gada 12. jūnija rīkojumu Tiesa (astotā palāta) ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________