Language of document :

Appell ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2018 minn OY mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-16 ta’ Ottubru 2018 fil-Kawża T-605/16, OY vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-816/18 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: OY (rappreżentanti: S. Rodrigues u N. Flandin, avukati)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tat-12 ta’ Ġunju 2019 il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) ddeċidiet li l-appell ma huwiex ammess.

____________