Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 21 december 2018 door OY tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 oktober 2018 in zaak T-605/16, OY/Commissie

(Zaak C-816/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: OY (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en N. Flandin, avocats)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Bij beschikking van 12 juni 2019 heeft het Hof (Achtste kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________