Language of document :

Recurs introdus la 21 decembrie 2018 de OY împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 16 octombrie 2018 în cauza T-605/16, OY/Comisia

(Cauza C-816/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: OY (reprezentanți: S. Rodrigues și N. Flandin, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Prin Ordonanța din 12 iunie 2019, Curtea de Justiție (Camera a opta) a declarat recursul inadmisibil.

____________