Language of document :

Odvolanie podané 21. decembra 2018: OY proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. októbra 2018 vo veci T-605/16, OY/Komisia

(vec C-816/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: OY (v zastúpení: S. Rodrigues a B. Flandin, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Uznesením z 20. júna 2019 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________