Language of document :

Pritožba, ki jo je OY vložila 21. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. oktobra 2018 v zadevi T-605/16, OY/Komisija

(Zadeva C-816/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: OY (zastopnika: S. Rodrigues in N. Flandin, avocats)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 12. junija 2019 odločilo, da pritožba ni dopustna.

____________