Language of document :

Valitus, jonka Boudewijn Schokker on tehnyt 15.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-817/17, Schokker v. EASA 8.2.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-310/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Boudewijn Schokker (edustajat: T. Martin ja S. Orlandi, avocats)

Muu osapuoli: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

Vaatimukset

Asiassa T-817/17, Schokker v. EASA 8.2.2019 annettu määräys on kumottava

Asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen

Oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin on ensinnäkin tehnyt oikeudellisen virheen hylätessään kanteen syystä, jonka se on ottanut huomioon viran puolesta ja jonka se on katsonut virheellisesti olevan ”ilmeinen”. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin ei ole noudattanut työjärjestyksensä 126 artiklaa ja se on loukannut valittajan puolustautumisoikeuksia.

Toiseksi valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on katsonut, ettei ollut tarpeen tutkia riidanalaisen työtarjouksen peruuttamisen syitä, koska työtarjous voitiin joka tapauksessa peruuttaa milloin tahansa ilman ehtoja.

____________