Language of document :

Žalba koju je 15. travnja 2019. podnio Boudewijn Schokker protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 8. veljače 2019. u predmetu T-817/17, Schokker protiv EASA-e

(predmet C-310/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Boudewijn Schokker (zastupnici: T. Martin, S. Orlandi, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine rješenje od 8. veljače 2019. u predmetu T-817/17, Schokker/EASA;

vrati predmet na ponovno suđenje Općem sudu;

naknadno odluči o troškovima.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prema mišljenju žalitelja Opći sud je, kao prvo, počinio pogrešku koja se tiče prava odbivši tužbu zbog razloga koji je istaknuo po službenoj dužnosti i pogrešno kvalificirao kao „očitogˮ. Opći sud je tako povrijedio članak 126. svojeg Poslovnika i žaliteljeva prava obrane.

Kao drugo, žalitelj tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava zaključivši da nije potrebno provjeravati razloge povlačenja sporne ponude za posao jer se u svakom slučaju ponuda za posao može povući u bilo kojem trenutku i bez poštovanja ikakvog uvjeta.

____________