Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 15 april 2019 door Boudewijn Schokker tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 8 februari 2019 in zaak T-817/17, Schokker/AESA

(Zaak C-310/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Boudewijn Schokker (vertegenwoordigers: T. Martin en S. Orlandi, avocats)

Andere partij in de procedure: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (AESA)

Conclusies

vernietiging van de beschikking van 8 februari 2019 in zaak T-817/17, Schokker/AESA;

verwijzing van de zaak naar het Gerecht;

aanhouding van de beslissing over de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Volgens verzoeker heeft het Gerecht ten eerste blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het beroep te verwerpen op een grond die het ambtshalve heeft opgeworpen en ten onrechte als „kennelijk” heeft aangemerkt. Het Gerecht heeft aldus artikel 126 van zijn Reglement voor de procesvoering en verzoekers recht van verweer geschonden.

Verzoeker betoogt ten tweede dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat niet hoeft te worden nagegaan waarom het litigieuze werkaanbod is ingetrokken omdat een werkaanbod steeds en onvoorwaardelijk kan worden ingetrokken.

____________