Language of document :

Recurs introdus la 15 aprilie 2019 de Boudewijn Schokker împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 8 februarie 2019 în cauza T-817/17, Schokker/AESA

(Cauza C-310/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Boudewijn Schokker (reprezentanți: T. Martin, S. Orlandi, avocați)

Cealaltă parte din procedură: (AESA)

Concluziile recurentului

Anularea Ordonanței din 8 februarie 2019 în cauza T-817/17, Schokker/AESA;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului;

amânarea pronunțării cu privire la cheltuielile de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit recurentului, în primul rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a respins acțiunea pentru un motiv pe care l-a invocat din oficiu și l-a calificat eronat drept „vădit”. Astfel, Tribunalul a încălcat articolul 126 din Regulamentul său de procedură și dreptul la apărare al recurentului.

Recurentul susține, în al doilea rând, că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a concluzionat că nu ar fi relevant să se controleze motivele retragerii ofertei de muncă în litigiu întrucât o ofertă de muncă poate fi retrasă în orice moment și fără nicio condiție.

____________