Language of document :

Pritožba, ki jo je Boduewijn Schokker vložil 15. aprila 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 8. februarja 2019 v zadevi T-817/17, Schokker/AESA

(Zadeva C-310/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Boduewijn Schokker (zastopnika: T. Martin, S. Orlandi, avocats)

Druga stranka v postopku: Evropska agencija za varnost v letalstvu (AESA)

Predlog

Sklep z dne 8. februarja 2019 v zadevi T-817/17, Schokker/AESA, naj se razveljavi;

Zadeva naj se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

Odločitev o stroških naj se pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka trdi, da je Splošno sodišče, prvič, napačno uporabilo pravo s tem, da je zavrnilo tožbo zaradi razloga, ki ga je navedlo po uradni dolžnosti in napačno opredelilo kot „očiten“. Splošno sodišče naj bi tako kršilo člen 126 svojega poslovnika in pravico do obrambe tožeče stranke.

Tožeča stranka drugič meni, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da preveritev razlogov za umik sporne ponudbe za zaposlitev ni upoštevna, ker bi bilo ponudbo za zaposlitev vsekakor mogoče umakniti kadarkoli in brezpogojno.

____________