Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 2 Μαΐου 2019 – Bundeszentralamt für Steuern κατά Y-GmbH

(Υπόθεση C-346/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Καθής και αναιρεσείουσα: Bundeszentralamt für Steuern

Προσφεύγουσα και αναιρεσίβλητη: Y-GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει το άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο δ΄, της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας1 , που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ2 , σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, κατά το οποίο στην αίτηση επιστροφής πρέπει να δηλώνεται για κάθε κράτος μέλος επιστροφής και για κάθε τιμολόγιο, μεταξύ άλλων, ο αριθμός του τιμολογίου, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αρκεί επίσης η δήλωση του αριθμού αναφοράς ενός τιμολογίου η οποία εμφαίνεται στο παραστατικό τιμολογίου ως πρόσθετο κριτήριο κατατάξεως παράλληλα με τον αριθμό τιμολογίου;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα: θεωρείται τυπικά πλήρης μια αίτηση επιστροφής, στην οποία δηλώθηκε αντί του αριθμού τιμολογίου ο αριθμός αναφοράς ενός τιμολογίου και εμπροθέσμως υποβληθείσα κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, της οδηγίας 2008/9/ΕΚ;

Πρέπει κατά την απάντηση στο ερώτημα 2 να ληφθεί υπόψη ότι ο μη εγκατεστημένος στο κράτος μέλος επιστροφής υποκείμενος στο φόρο, μπορούσε, από την άποψη ενός συνετού αιτούντος, να θεωρήσει, λόγω του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης στο κράτος εγκαταστάσεως και του εντύπου του κράτους μέλους επιστροφής, ότι αρκεί για μια νομότυπη, ή εν πάση περιπτώσει για μια τυπικά πλήρη και εμπρόθεσμη υποβολή αιτήσεως, η καταχώριση διαφορετικού από τον αριθμό τιμολογίου διακριτικού στοιχείου, προκειμένου να καταστεί δυνατή ο προσδιορισμός του τιμολογίου που αφορά η αίτηση;

____________

1     EE 2008, L 44, σ. 23.

2     Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).