Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. svibnja 2019. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Bundeszentralamt für Steuern protiv Y-GmbH

(predmet C-346/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bundeszentralamt für Steuern

Tuženik: Y-GmbH

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 8. stavak 2. točku (d) Direktive Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost1 predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ2 poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici), prema kojem se na svakom zahtjevu za povrat, za svaku državu članicu povrata i za svaki račun, među ostalim, mora navesti broj računa, tumačiti na način da je dostatan i navod referentnog broja računa koji je na dokazu o plaćanju, uz broj računa, naveden kao dodatni kriterij za svrstavanje?

2.    Ako na prethodno pitanje treba odgovoriti negativno: smatra li se zahtjev za povrat u kojem je umjesto broja računa naveden referentni broj računa formalno potpunim i podnesenim unutar roka u smislu članka 15. stavka 1. druge rečenice Direktive 2008/9/EZ?

3.    Treba li prilikom odgovora na drugo pitanje uzeti u obzir da je porezni obveznik koji nema poslovni nastan u državi članici povrata sa stajališta razumnog podnositelja zahtjeva zbog uređenja elektroničkog portala u državi poslovnog nastana i formulara države članice povrata mogao smatrati da je za pravilno, u svakom slučaju formalno potpuno i pravodobno postavljanje zahtjeva dostatan unos identifikacijskog broja koji nije broj računa kako bi se omogućilo svrstavanje računa na koji se odnosi zahtjev?

____________

1     SL 2008., L 44, str. 23. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 275.)

2     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)