Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) on esittänyt 15.4.2019 – Consiliul Concurenței v. Whiteland Import Export SRL

(asia C-308/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Înalta Curte de Casație și Justiție

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Consiliul Concurenței

Vastapuoli: Whiteland Import Export SRL

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEU 4 artiklan 3 kohtaa ja SEUT 101 artiklaa tulkittava siten, että niissä jäsenvaltioiden tuomioistuimet velvoitetaan tulkitsemaan hallinnollisten seuraamusten määräämistä koskevan kilpailuviranomaisen oikeuden vanhentumista koskevia kansallisia säännöksiä asetuksen (EY) N:o 1/20031 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja että ne ovat esteenä kansallisen oikeuden säännöksen tulkinnalle siten, että vanhentumisen katkaisevalla toimenpiteellä tarkoitetaan ainoastaan kilpailunvastaista menettelytapaa koskevan tutkinnan käynnistävää virallista toimenpidettä ilman, että myöhemmät kyseistä tutkintaa varten tehdyt toimet kuuluvat samojen vanhentumisen katkaisevien tointen piiriin?

____________

1 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, L 1, s. 1).