Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. travnja 2019. uputila Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunjska) – Consiliul Concurenţei protiv Whiteland Import Export SRL

(predmet C-308/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Consiliul Concurenței

Druga stranka u žalbenom postupku: Whiteland Import Export SRL

Prethodno pitanje

Treba li članak 4. stavak 3. UEU-a i članak 101. UFEU-a tumačiti na način da se sudovima država članica nameće obveza tumačenja nacionalnih normi kojima se uređuje zastara prava Tijela za tržišno natjecanje na izricanje upravnih sankcija u skladu s pravilima iz članka 25. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1/20031 te da im se protivi tumačenje pravila nacionalnog prava prema kojem se aktom kojim se prekida zastara smatra isključivo formalni akt o pokretanju istrage o protutržišnom djelovanju, pri čemu naknadne mjere poduzete u cilju te istrage ne ulaze u isto područje akata kojima se prekida zastara?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora (SL 2003., L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165. i ispravak SL 2016., L 173, str. 108.)