Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Trgovački sud u Zagrebu (Κροατία) στις 28 Μαρτίου 2019 – PARKING d.o.o. κατά SAWAL d.o.o.

(Υπόθεση C-267/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η κροατική

Αιτούν δικαστήριο

Trgovački sud u Zagrebu

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: PARKING d.o.o.

Καθής: SAWAL d.o.o.

Προδικαστικά ερωτήματα

Είναι σύμφωνη με το άρθρο 6, παράγραφος 1, ΕΣΔΑ και το άρθρο 18 ΣΛΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των αποφάσεων του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-484/15 και C-551/15, διάταξη της εθνικής νομοθεσίας, ήτοι το άρθρο 1 του Ovršni zakon (δημοσιευθέντος στη Narodne novine αριθ. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 και 73/17), η οποία εξουσιοδοτεί τους συμβολαιογράφους να προβαίνουν σε αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων επί τη βάσει εγγράφου που αποτελεί πλήρη απόδειξη εκδίδοντας διαταγή εκτελέσεως ως εκτελεστό τίτλο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του νομικού προσώπου οφειλέτη που είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία της Κροατίας;

Δύναται να εφαρμοστεί στην προαναφερθείσα υπόθεση Povrv-1614/2018, της οποίας έχει επιληφθεί το αιτούν δικαστήριο, η ερμηνεία που δόθηκε με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της 9ης Μαρτίου 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, ΕΕ:C:2017:199) και Pula Parking (C-551/15, ΕΕ:C:2017:193), και, συγκεκριμένα, πρέπει να ερμηνευθεί ο κανονισμός 1215/2012 υπό την έννοια ότι στην Κροατία οι συμβολαιογράφοι, ενεργώντας βάσει των εξουσιών που τους απονέμει η εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο διαδικασιών αναγκαστικής εκτελέσεως επί τη βάσει εγγράφου που αποτελεί πλήρη απόδειξη, στις οποίες οι καθών η αναγκαστική εκτέλεση είναι νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εμπίπτουν στην έννοια του «δικαστηρίου» κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού;

____________