Language of document :

A Trgovački sud u Zagrebu (Horvátország) által 2019. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –

PARKING d.o.o. kontra SAWAL d.o.o.

(C-267/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Trgovački sud u Zagrebu

Az alapeljárás felei

Felperes: PARKING d.o.o.

Alperes: SAWAL d.o.o.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Figyelemmel az Európai Unió Bíróságának a C-484/15. és C-551/15. sz. ügyben hozott ítéletére, összeegyeztethető-e az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, mint a végrehajtásról szóló törvény (közzétéve a Narodne novine 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. és 73/17. számában) 1. cikke, és amely a közjegyzők hatáskörébe utalja a követelések „bizonyító erejű okiraton” alapuló és végrehajtási lap – mint végrehajtható okirat – kiállítása útján történő behajtását, anélkül hogy a Horvát Köztársaságban letelepedett adós jogi személy kifejezett beleegyezését adta volna?

Alkalmazható-e az Európai Unió Bíróságának a 2017. március 9-i Zulfikarpašić ítéletében (C-484/15, EU:C:2017:199) és 2017. március 9-i Pula Parking ítéletében (C-551/15, EU:C:2017:193) adott értelmezés a kérdést előterjesztő bíróság által elbírálandó, fent ismertetett Povrv 16142/2018. sz. ügyben, és konkrétabban úgy kell-e értelmezni az 1215/2012 rendeletet, hogy a nemzeti jog által részükre biztosított hatáskörök keretében valamely „bizonyító erejű okirat” alapján végrehajtási eljárásban – amelyben a végrehajtási eljárás alperesei az Európai Unió más tagállamaiban letelepedett jogi személyek –, Horvátországban eljáró közjegyzők nem tartoznak az említett rendelet értelmében vett „bíróság” fogalma alá?

____________