Language of document :

2019 m. kovo 28 d. Trgovački sud u Zagrebu (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PARKING d.o.o. / SAWAL d.o.o.

(Byla C-267/19)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Trgovački sud u Zagrebu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: PARKING d.o.o.

Atsakovė: SAWAL d.o.o.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Ovršni zakon (Įstatymas dėl priverstinio vykdymo; paskelbtas Narodne novine Nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ir 73/17) 1 straipsnis, pagal kurį notarams suteikiami įgaliojimai remiantis autentišku dokumentu išduoti vykdomąjį raštą kaip vykdomąjį dokumentą ir pradėti priverstinį reikalavimų vykdymą negavus aiškaus skolininko, kuris yra Kroatijos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, sutikimo, neprieštarauja EŽTK 6 straipsnio 1 daliai ir SESV 18 straipsniui, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimus bylose C-484/15 ir C-551/15?

2.    Ar 2017 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimuose Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) ir Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) pateiktas išaiškinimas gali būti taikomas pirmiau nurodytoje byloje Povrv-1614/2018, kurią turi išnagrinėti prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas, ir konkrečiau, ar Reglamentas Nr. 1215/2012 turi būti aiškinamas taip, kad Kroatijoje notarai, naudodamiesi jiems pagal nacionalinę teisę suteiktais įgaliojimais per priverstinio vykdymo procedūras, per kurias remiamasi „autentišku dokumentu“, kai skolininkai (atsakovai) yra kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigti juridiniai asmenys, yra priskirtini prie sąvokos „teismas“, kaip ji suprantama pagal minėtą reglamentą?

____________