Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Riigikohus (Estonsko) dne 29. května 2019 – Maksu- ja Tolliamet v. Heavyinstall OÜ

(Věc C-420/19)

Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Riigikohus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Maksu- ja Tolliamet

Dotčená osoba: Heavyinstall OÜ

Předběžná otázka

Musí být článek 16 směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření1 vykládán v tom smyslu, že soud členského státu, který obdržel žádost o předběžná opatření, je při rozhodování o této žádosti na základě vnitrostátního práva (což dožádanému soudu umožňuje čl. 16 odst. 1) ohledně nutnosti a možnosti provedení daných předběžných opatření vázán názorem soudu, ve kterém je usazen žadatel, pokud byl tomuto soudu předložen dokument, který tento názor obsahuje (čl. 16 [odst. 1] druhý pododstavec poslední věta, podle něhož tento dokument v dožádaném členském státě nepodléhá ani uznání, ani doplnění nebo nahrazení)?

____________

1     Úř. věst. 2010, L 84, s 1.