Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Riigikohus (Εσθονία) στις 29 Μαΐου 2019  – Maksu- ja Tolliamet κατά Heavyinstall OÜ

(Υπόθεση C-420/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η εσθονική

Αιτούν δικαστήριο

Riigikohus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: Maksu- ja Tolliamet

Ενδιαφερομένη: Heavyinstall OÜ

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 16 της οδηγίας 2010/24/EΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα1 , την έννοια ότι το δικαστήριο του κράτους μέλους, στο οποίο υποβλήθηκε αίτημα λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, δεσμεύεται όταν αποφαίνεται επί του εν λόγω αιτήματος βάσει του εθνικού δικαίου (όπως έχει τη δυνατότητα το προς ο η αίτηση δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1) από την κρίση του δικαστηρίου του κράτους εγκαταστάσεως της αιτούσας σχετικά με την ανάγκη να ληφθεί και τη δυνατότητα να διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο όταν έχει υποβληθεί στο επιληφθέν δικαστήριο επίσημο έγγραφο που περιλαμβάνει την εν λόγω κρίση (άρθρο 16, [παράγραφος 1], δεύτερο εδάφιο, τελευταία περίοδος, κατά το οποίο το έγγραφο αυτό δεν υπόκειται σε αναγνώριση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση στο προς ο η αίτηση κράτος μέλος);

____________

1 ΕΕ 2010, L 84, σ. 1.